laddar...

Datakopplingar. Automation. Dataanalyser.

Link är ett molnbaserat analysverktyg med realtidssamarbetsfunktioner, smarta datakopplingar till affärssystem och färdiga analyser. För dig som jobbar med redovisning eller revision.

Här är ett urval av våra 40+ byråkunder:
Vad är största skillnaden med Link?
"Användarvänligheten och hur man kan visualisera flera analyser som ger snabbare och bättre överblick helt anpassade för våra uppdrag, t.ex. helikoptervy över hur konton bokförts, och direkt identifiera manuella bokföringsordrar, samt få en överblick över hur alla processer bokförs som t.ex. kassaintegration."

Fredrik Hermansson, VD,
Auktoriserad revisor
SA Revision

Vad är största skillnaden med Link?
"Framförallt att kunna göra blixtsnabba uppslag i enklare/modernare gränssnitt och att återanvända rapporter/arbete ifrån tidigare år, så att vi slipper göra repetitivt arbete. En styrka är att kunna analysera flera år för att se trender, enklare göra avklipp och så vidare"

Martin Hedlund,
Auktoriserad revisor
Maneki Revision & Rådgivning

Vad är största skillnaden med Link?
"Största vinsten är att slippa klickandet och det tilltalande gränssnittet gör arbetet roligare och enklare för våra medarbetare. Genom Link går det att göra en revision på en resultaträkning extremt snabbt och det ökar kvaliteten för såväl stora som för små bolag. Vi får ett bättre fokus på verifikatgranskning och starkare revisionsbevis"

Ben Heidari, VD,
Auktoriserad revisor
FinEasity

Dagens analysverktyg för revision och redovisning saknar moderna analys- och samarbetsmöjligheter

Du lägger massor av tid på att ta fram och sammanställa information som försvinner mellan filer och år.
Transaktionsanalys hjälper dig varken att hitta, samarbeta eller att dela insikter.
Excel och BI-program slukar massor av tid att starta upp, underhålla och versionshantera.

Dyrbar tid läggs på repetitiva uppgifter, istället för att identifiera insikter och leverera värde till team och kunder.

Tidskrävande verktyg med höga kunskapströsklar skapar hinder för att dra nytta av dataanalys. Mer och mer finansiell data blir tillgänglig varje dag och för att dra full nytta av det behövs ett nytt angreppssätt. Därför utvecklade vi Link.

LINK: TRANSAKTIONSANALYS x10

Mer fokus på att dra slutsatser

Link läser SIE-4-filer, hämtar fakturor via integrationer, utför automatiska kontroller och presenterar färdiga analyser för att du ska slippa manuellt petande och istället fokusera fullt på att dra slutsatser.

MODERNA ANALYSER

Få bättre överblick

Analysera trender och förändringar. Klicka på belopp för att utforska och få mer detaljer. Filtrera på resultatenheter, projekt, verifikationsserier och mera. Välj valfri period över flera räkenskapsår: rullande 12, dec-jan för avklipp med flera.

Spara analyser i rapporter som indexeras automatiskt så att du slipper lägga tid på att skapa spårbarhet själv. Få överblick och navigera snabbt mellan analyser. Dra fördel av tidigare rapporter genom att rulla fram dessa till nästa period på sekunder.

MODERNA SAMARBETSFUNKTIONER

Dra fördel av varandras tid och kompetens

Link ger hela teamet möjlighet att ta del av samma siffror, analysera och kommentera i realtid. Skicka länkar till insikter du vill uppmärksamma eller ha hjälp med.

Öka kompetensöverföring, minska personberoende och undvik dubbelarbete när data och analyser skapas på ett ställe.

x10 DATA

Automatiserad dataanalys

Link läser bokföring, utför automatiska kontroller av data och presenterar sedan färdiga analyser.

När du sedan läser in ny data uppdateras befintliga analyser automatiskt, alla kommentarer som du gjort ligger kvar och Link visar dig vad som förändrats.

Idag finns integration med Fortnox och strax Visma. Klicka på ett verifikat för att hämta fakturor via integrationer. Fler integrationer och stöd för andra datatyper är planerade.

byt ENKELT till link

Enkelt att komma igång

Logga in, läs in data och så är du igång med analyser. Hög igenkänning från branschens befintliga analysverktyg och design du är van vid från moderna appar gör att du är produktiv direkt.

Om det inte räcker får du support som hjälper dig komma igång, en skräddarsydd introduktion för dina kollegor och  löpande stöttning kring hur du kan dra maximal nytta av Link.

Kom igång nu. Testa med full support under 30 dagar.

Redo att testa? Du får en privat testmiljö, introduktion för att komma igång och hjälp att dra full nytta av Link under tiden. Du kan testa runt med ett demoföretag, eller ännu bättre, importera din egen data. Det tar bara ett par minuter att komma igång.

Boka demo
HUR ARBETAR DU I FRAMTIDEN?

Digitalisering och automatisering öppnar upp nya möjligheter

Automatisering tar bort tidigare uppgifter och leder till en uppsjö av data att analysera. Det skapar möjligheter och även nya krav på att vara proaktiv, kvalitetssäkra löpande och identifiera insikter som ser till att våra företag bedrivs med hög kvalitet och utifrån bra beslutsunderlag.

Vi utvecklar Link för att ge oss inom revision och redovisning ett analysverktyg som höjer oss idag och fortsatt tar tillvara på nya möjligheter.

Kontakta oss för att undersöka om Link passar dig.

Boka introduktion till Link
Kunskapsbank
Kontakta oss