laddar...

Automatisk filverifiering

Se till att rätt data läses in; både för enskilda räkenskapsår och över flera sammanhängande år.

Säkerställ kvalitet; automatiskt.

SIE-filer i sig kan vara korrupta eller innehålla inkonsistent information. När du jobbar med data som sträcker sig över flera efterföljande år tillkommer risken att SIE-filerna överlappar eller inte täcker alla perioder du är intresserad av.

Link verifierar också automatiskt integriteten för all data som läses in, både för enskilda räkenskapsår och ser till att all data hänger ihop på rätt sätt över flera sammanhängande räkenskapsår.

Det här sparar tid och ger dig trygghet att du jobbar med rätt information.

Link utför följande kontroller:

Kontroll av fil

  • Bokföringen balanserar
  • Årets transaktioner summerar till UB
  • Tidigare års balanserade är omförda
  • Luckor i verifikationsserier
  • Verifikationsdatum är inom angivet räkenskapsår

Kontroll av version

  • Förändring i konton
  • Ändrade verifikat
  • Borttagna verifikat

Kontroll mellan räkenskapsår

  • Ingående balanser