laddar...

Kontoanalys

Få bättre överblick över dina konton

Kontoanalys

Kom i mål med avstämningar och hitta insikter snabbare med Links kontoanalys. Överblicka valda konton för valfri period över alla räkenskapsår. Filtrera på resultatenheter, projekt, användare och verifikationsserier. Läs mer nedan om funktionerna i Links kontoanalys:

  • ‍‍Sätt valfri period över flera räkenskapsår

Med Link kan du enkelt hämta ut den period du vill titta på. Detta oavsett hur räkenskapsåren ser ut. Dra fördel av att göra periodiseringskontroller och avklippsgranskning över flera bokslutsår. Få all historik som behövs för att hämta ut beslutsunderlag eller hitta ett fel i kontot som sträcker sig längre tillbaka i tiden är årets siffror.

  • Granska flera konton tillsammans eller ett-och-ett

Gruppera konton och dra fördel av att få fram alla transaktioner för valda grupper. Du kan såklart också välja ett konto.

  • Filtrera i mer detalj

Lägg till ytterligare filter såsom resultatenhet, projekt, serie/system eller användare för att få den kombination du önskar se.

  • Överblicka kontot eller kontogruppens utveckling över tid

Du ser kontot över tid och kan enkelt ringa in förändringar, möjligheter och risker att följa upp med verksamheten.

  • Förstå hur och vad som bokförts på kontot

Dra snabbt insikter om bokföringen på kontot är rimlig från a) vilka motkonton som använts när bokföringen skett på kontot, b) vilka serier och system som bokfört, samt c) vilka användare som bokförts.

Motkonto hjälper dig att ringa in att konteringarna skett på rimligt sätt, t.ex. att alla intäkter som ska vara fakturerade är fakturerade. Du ser på serierna vilka system och processer som genererat bokföringen, bra när du vill isolera integrationer som bokför automatiskt. Konton, serier eller belopp som du vill undersöka mer klickar du på för att få mer information (läs även mer nedan).

  • Klicka dig vidare på belopp som fångar ditt intresse

Du tar enkelt fram alla transaktioner som döljer sig på belopp i en förhandsvisning. Förhandsvisningen kan du senare använda för att få fram alla bokningar i en fullstor vy.

  • Granska bokningar på kontot i Links transaktionstabell

Granska bokningarna som gjorts på valda konton. Sortera direkt i tabellen för att vända och vrida på siffrorna. Markera transaktioner och få fram summa, antal och medelvärde nere i högra hörnet. Kommentera och klarmarkera transaktioner. När du eller en kollega granskar samma transaktioner i samma eller en annan vy visas samma kommentarer och klarmarkeringar.