laddar...

Resultaträkning

Överblicka resultatet över valfria perioder

Resultaträkning

Överblicka resultatet för hela företaget eller ta fram historik på resultatenheter, projekt mm över flera räkenskapsår. Du anpassar datum helt fritt för att ta fram relevanta siffror, t.ex. vid månadsrapportering, löpande granskning eller bokslut. Anpassa kontogrupper efter ditt företag för at skapa relevanta intäkts- och kostnadsgrupper att följa upp. Läs mer nedan om funktionerna i Links resultaträkning:

  • Granska bokningar på konton direkt i resultaträkningen

Klicka på ett belopp för att få en förhandsvisning om bokningarna som är gjorda för den valda perioden. Välj "Gå till Kontoanalys" för att se bokningarna i fullstor vy (se Links Kontoanalys).

  • Hämta fakturor via integration

Klicka dig ned på ett konto och verifikat för att hämta och visa fakturor.

  • Ta fram relevanta perioder på ett par sekunder

Följ resultatet månad för månad, kvartal för kvartal, rullande 12 eller en helt valfri period mellan två datum.

  • Växla snabbt mellan minimerad och expanderade kontogrupper

Jämföra valfria perioder med varandra på konto-, kontogrupp och årsredovisningsnivå.

  • Anpassa format på siffrorna

 Link visar automatiskt resultaträkningen i kr, tkr eller mkr beroende på hur företagets storlek. Växla tecken på debit/kredit med en knapptryckning.

  • Skräddarsy din resultaträkning

I Links kontoplan skapar du, ändrar och tar bort kontogrupper. Du flytta konton genom att dra och släppa dom till den grupp de tillhör.

  • Filtrera fram exakt vad du vill se

Filtrera enkelt på resultatenheter, projekt, serier och användare över flera år. Filtrera på enskilda eller en kombination.