laddar...

Resultaträkning

Ta fram en resultaträkning över exakt vilken period som helst. Per vilket projekt, resultatenhet och verifikationsserie som helst.

Resultaträkning

Överblicka resultatet för hela företaget eller ta fram historik på resultatenheter, projekt med mera över flera räkenskapsår. Du anpassar datum helt fritt för att ta fram relevanta siffror, t.ex. vid månadsrapportering, löpande granskning eller bokslut. Anpassa kontogrupper efter ditt företag för att skapa relevanta intäkts- och kostnadsgrupper att följa upp.

Välj period

Du kan ändra och ta bort perioder som visas, eller lägga till nya perioder du vill se. Det finns inga restriktioner hur perioderna kan se ut. De kan starta och sluta mitt i en månad, sträcka sig över flera räkenskapsår eller överlappa varandra. Om du önskar se resultaträkningen per månad för ett räkenskapsår går det snabbt att ställa in genom att välja att visa per månad när du lägger till en period.

Ändra period

Ändra befintliga perioder genom att klicka på datumet. När du klickat på datumet dyker en kalendern upp, likt bilden nedan. Du kan därefter skriva in en ny period med tangentbordet eller klicka för att använda kalendern.

Lägg till period

Lägg till period genom att klicka på "Lägg till kolumn" längst upp till höger i resultaträkningen. Du kan därefter välja att skriva in en ny period med tangentbordet eller klicka för att använda kalendern.

Ta bort period

Ta bort period genom att helt enkelt klicka på X:et som är bredvid perioderna som visas i resultaträkningen.

Filtrera fram resultatenhet, projekt, serier, med mera

Filtrera fram specifika eller kombinationer av objekt (resultatenhet, projekt, fastighet, mm), användare och serie. Om du exempelvis vill se resultatet för ett specifikt objekt kan du filtrera på det. Resultaträkningen kommer då visa summan av alla transaktioner som innehåller det objektet.

Granska transaktioner direkt i resultaträkningen

Visa transaktioner på ett konto

Klicka på ett belopp för att få en förhandsvisning om bokningarna som är gjorda för just det kontot och den valda perioden.

Välj "Utforska" för att se alla bokningar i fullstor vy. Du tas då till kontoutdraget för valt konto (se analys Konto).

Visa faktura

Klicka på dokument-ikonen vid verifikatet för att hämta bifogat dokument. För detta krävs en aktiv integration med något av de ekonomisystem som Link stödjer.

Ändra layout

Minimera/Expandera alla konton

Som standard visas resultaträkningen i kontovy vilket innebär att du ser alla konton. Du kan då klicka på ett belopp för att se alla transaktioner som skett på ett konto under perioden. Det är även möjligt att växla till årsredovisningsvy. Då ser du enbart summor per kontogrupp, inte enskilda konton, vilket gör det lättare att få en bättre överblick över olika intäkts- och kostnadsgrupper.

Växla tecken

Som standard visas också alla belopp med omvända tecken mot hur de hanteras i bokföringen. Det innebär att kreditbelopp (intäkter) visas som positiva belopp och debetbelopp (kostnader) visas som negativa belopp. Det är möjligt att avaktivera omvända tecken för att se kreditbelopp som negativa belopp och debetbelopp som positiva belopp.