laddar...

Resursgruppen Revision & Rådgivning AB köpte nyligen in Link som deras Transaktionsanalys och vi fick lov att växla ett par ord med deras VD, Bengt R Andersson.

Under vårt första möte blev vi imponerade över Bengts kompetens och gedigna bakgrund. Han har varit verksam i revisionsbranschen i hela 43 år och bland annat varit med och drivit utvecklingen i branschen tillsammans med Hogia och även tidigt under utvecklingsfasen i Fortnox. Det här gör det extra spännande att trendspana tillsammans över utvecklingen över tid, nuläget och vart branschen är på väg.  

Hur ser du på utvecklingen av branschen de senaste 10 åren? 

Kåren lider av minskande antal revisor och vi behöver därför göra yrket mer attraktivt för att locka nya medarbetare. En del av arbetet är att minska den höga arbetsbördan och säsongsvariationer,  för att göra arbetet roligare. En del av lösningen är att arbeta i smartare verktyg. Jag upplever att det är under den senaste tioårsperioden som det äntligen börjat hända saker, där nya verktyg/program börjar komma fram. Nytänket har varit begränsat från de befintliga leverantörerna, exempelvis borde revisionsverktygen vara helt webb-baserade idag.

Vilka utmaningar står branschen inför idag?

Revisionsbranschen står för många nya utmaningar. Hur hittar vi de nya medarbetarna och vilken profil ska en byråmedarbetare ha i framtiden? Jag tänker bland annat på att vi behöver duktiga analytiker, kompetens inom IT och hållbarhetsfrågor - och inom många andra områden. Vi mindre byråer måste vara snabbfotade och förändringsbenägna för att ligga i framkant med utveckling och konkurrera med de stora byråerna.

Vi på Senseworks har fått många positiva smeknamn bl.a pionjärer för vår vision för revision. Hur har du och ni på Resursgruppen upplevt oss och hur ser ni på framtiden?

I våra möten med Senseworks och analysprogrammet Link har vi upplevt mycket positiv energi och tänkande för att effektivisera revisionsprocessen men också att vi kan arbeta med våra kunder på ett nytt sätt, löpande under hela året. 

Integrationer med Skatteverket, banker, andra leverantörer och intressenter kring bolag kommer betyda mycket för det framtida arbetet i revisionsprocessen. Även nya samarbeten med andra redovisningsprogram är viktigt för den fortsatta utvecklingen.

Stort tack för din tid. Vi är väldigt stolta och tacksamma över att få ha dig och Resursgruppen som kund!

Nyfiken på att veta mer om Senseworks och vår plattform så är det enklast att kontakta Henrik Frienholt.

Ifall ni vill veta mer om Resursgruppen Revision & Rådgivning AB så kan ni nå komma i kontakt via bengt.andersson@resursgruppen.se